Behind the scene.  Your magazine of IDLFC


BEHIND THE SCENE...huh?

'Behind the scene' is de naam van ons fanclubmagazine.

Sinds onze oprichting in 1998 zijn we toe aan nummer 77. Het magazine verschijnt elk kwartaal in full-color in een oplage van ±1250 exemplaren.

In de BTS lees je 'Behind the scene-artikelen' over en zelfs door Ilse, concert-ervaringen van onze leden, onze unieke 'achter de schermen' reportages van o.a. foto- of videoshoots en tv-opnames, interviews, informatie over de vele cd's waarop Ilse te beluisteren is, haar Awards en veel foto's!

Sinds het onverwacht grote succes na deelname aan het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen berichten we uiteraard ook veelvuldig en uitvoerig in ons magazine over het wel en wee van The Common LInnets, Ilse's side project.

Een proef-exemplaar van ons magazine aanvragen? Geen probleem..

Maak 5 euro over op onze bankrekening o.v.v. 'proef BTS' en het voorlaatste magazine komt z.s.m. naar je toe.

EERDER VERSCHENEN EDITIE VAN BTS NABESTELLEN ?

Ook dat kan. Mail ons voor info over de beschikbaarheid van reeds verschenen edities en je krijgt een antwoord met een eventuele kostenprognose v.w.b. verzendkosten.

LID WORDEN EN OOK DIT FRAAIE MAGAZINE OVER ILSE IN HUIS KRIJGEN?

Dat kan snel en simpel! Klik op de HOW TO JOIN link hierboven en volg het simpele stappenplan.. 


BEHIND THE SCENE ... huh?

'Behind the scene' is the name of our fan club magazine.

Since our start in 1998 we're at number 77. The magazine is published quarterly in full color.

In the BTS you read "Behind the scene articles' about and even by Ilse, concert experiences of our members, our unique 'behind the scenes' of reports include video or photo shoots and TV recordings, interviews, information on the many CDs on which to listen Ilse, her awards and lots of pictures!

Since the unexpected success after participating in the Eurovision Song Contest in Copenhagen, we of course also posts frequently and extensively in our magazine about the ups and downs of The Common Linnets, Ilse's side project.

Request a sample copy of our magazine? No problem ..

Transfer 10 euros to our bank account o.v.v. 'trial BTS' and the last magazine comes to you asap.

PREVIOUSLY PUBLISHED EDITION OF BTS?

Email us for information about the availability of already published editions and get an answer with any cost forecast vwb shipping.

JOINING US AND ALSO RECEIVE THIS BEAUTIFUL MAGAZINE ABOUT ILSE AND THE COMMON LINNETS IN YOUR HOME?

That is quick and simple! Click the HOW TO JOIN link and follow the simple steps.


HINTER DEN KULISSEN ... oder?

'Hinter den Kulissen' ist der Name unserer Fanclubmagazin.

Seit unserer Gründung im Jahr 1998 sind wir auf Magazinnummer 77. Das Magazin erscheint vierteljährlich in Vollfarbe mit einer Auflage veröffentlicht von ± 1.250 Exemplaren.

In der BTS sind hinter die Kulissen Artikel zu lesen über und sogar von Ilse, Konzerterlebnisse unserer Mitglieder, unsere einzigartige 'Behind the Scenes' von Berichten gehören Video- oder Foto-Shootings und TV-Aufnahmen, Interviews, Informationen über die vielen CDs, auf denen Ilse, ihre Auszeichnungen und viele Bilder zu hören!

Seit dem unerwarteten Erfolg nach der Teilnahme am Eurovision Song Contest in Kopenhagen und an Sing Meinen Song 2020 begrüße wir viele neue fans aus Deutschland.

Möchten Sie ein Probe exemplar des Magazins? Kein Problem ..

Stellen Sie 10,00 € auf unser Konto o.v.v. 'Test BTS' und die letzte Zeitschrift kommt so bald wie möglich.

FRÜHER VERÖFFENTLICHTEN AUSGABE BTS?

Auch können. Mailen Sie uns für Informationen über die Verfügbarkeit der bereits veröffentlichten Ausgaben und erhalten Sie eine Antwort mit allen Kostenprognose vwb Versand.

ANMELDEN UND AUCH DAS SCHÖNE MAGAZIN ÜBER ILSE ZU HAUSE EMPFANGEN?

Das geht schnell und einfach! Klicken Sie auf das HOW TO JOIN Link und folgen Sie den einfachen Schritten ..